5 SOFT SKILLS ทักษะเชิงสมรรถนะ ที่เด็กรุ่นใหม่ควรมี

essential soft skills

Soft Skills คือทักษะส่วนบุคคล ทำให้เราสามารถเข้าสังคมหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

Soft Skills คือทักษะที่ไม่มีการวัดผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ต้องอาศัยการเรียนรู้จากการใช้ชีวิตในสังคม และการเก็บสะสมเป็นประสบการณ์ของแต่ละคน คนที่มี Hard Skills แต่ขาด Soft Skills ก็ทำให้ยากที่จะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต แล้วเด็กรุ่นใหม่ควรมี Soft Skills อะไรบ้าง?

1) Critical Thinking Skills (ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์)
ความสามารถในการคิดด้วยเหตุผล จะทำให้คนคิดวิเคราะห์และวางแผนได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน คนที่มีทักษะนี้จะสามารถนำเสนอทางออกที่ดีที่สุด หรือหาทางแก้ไขได้อย่างตรงจุด และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

2) Problem Solving Skills (ทักษะการแก้ไขปัญหา)
ในทุกๆ วันของเราต้องเจอกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ อย่างการเลือกเมนูอาหาร การตัดสินใจเลือกซื้อของ หรือปัญหายากๆ ปัญหาที่มีความซับซ้อนในการทำงาน การใช้ชีวิต จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องเรียนรู้ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะจะทำให้เราจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3) Collaboration Skills (ทักษะในการทำงานกับผู้อื่น)
ทักษะหรือวิธีการที่จะทำให้คนหลายคนทำหน้าที่เดียวกัน หรือทำงานร่วมกันเพื่อไปถึงเป้าหมาย ทักษะนี้จึงมีความสำคัญมากในงานที่ต้องทำร่วมกับเป็นทีม งานที่มีหลายฝ่ายต้องรับผิดชอบร่วมกัน ทำให้เราได้มองเห็นมุมมองความคิดและทัศนคติใหม่ๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

4) Creativity Skills (ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์)
เป็นความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สิ่งที่แปลกใหม่ ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นมานับไม่ถ้วน คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น ก็จะสามารถต่อยอดไอเดียจากความคิดเดิมๆ นำมาประยุกต์ใช้ เกิดเป็นนวัตรกรรมใหม่ๆ ที่เข้ากันกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมากมาย

5) Positive Attitude Skills (ทักษะการมีทัศนคติเชิงบวก)
เราอาจจะเจอกับช่วงเวลาที่เจออุปสรรคปัญหา จนรู้สึกเริ่มคิดในแง่ลบ และท้อแท้กับตัวเอง การมีมุมมองหรือทัศนคติเชิงบวก จะช่วยให้เราสามารถปรับมุมมองความคิดให้เราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ เป็นทักษะที่จะช่วยสร้างพลังที่ดีให้กับตัวเองและคนรอบข้างและมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้น

สนใจเรียนวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-9542244 หรือ 089-6792835
Line : @thailandcoursehub  

Class at home in Bangkok

บทความที่น่าสนใจ

Class at home in Bangkok

คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

Learning near me

Learning near me

Get in Touch

Learning near me