5 Hard Skills ทักษะเฉพาะทาง ที่เด็กรุ่นใหม่ควรมี

Hard Skills คือ ทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ
สามารถเรียนรู้ได้จากในห้องเรียน สถาบันการศึกษา หรือเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

Hard Skills เป็นทักษะที่สามารถวัดผลได้ออกมาเป็นระดับต่างๆ เช่น เกรด หรือคะแนนสอบ มีใบรับรอง ใบปริญญาบัตร ที่ระบุความสามารถในด้านนั้นๆ มาดูกันว่ามีทักษะอะไรบ้าง ที่เด็กรุ่นใหม่ควรมีติดตัวไว้

1) Foreign Languages Skills (ทักษะทางด้านภาษาต่างชาติ)
ทักษะภาษาเป็นสิ่งสำคัญมาก คนที่สามารถพูดได้หลายภาษาจะทำให้มีโอกาสมากกว่าคนที่พูดได้แค่ไม่กี่ภาษา เป็นทักษะพื้นฐานที่ควรมีติดตัวไว้ เพราะจะทำให้โดดเด่นและเป็นที่น่าสนใจ ปัจจุบันมีงานหลายตำแหน่งที่ต้องการคนที่มีความแข็งแรงในทักษะทางด้านภาษามากขึ้น เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ

2) Writing Skills (ทักษะการเขียน)
เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ทุกสายงานอาชีพมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อการสื่อสาร เป็นการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ผ่านตัวอักษร การพัฒนาทักษะการเขียนก็จะส่งผลดีต่อการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เพราะการเขียนจะช่วยให้เราเรียบเรียงและจัดระบบความคิดได้ดีขึ้น

3) Design Skills (ทักษะการออกแบบ)
คือทักษะการวางแผนสร้างรูปแบบให้องค์ประกอบสัมพันธ์กับประโยชน์ในการใช้สอย เป็นการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้เกิดความลงตัว การออกแบบมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น กราฟิก ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบแอปพลิเคชัน ออกแบบงานโฆษณา หรือการออกแบบก่อสร้าง การเรียนรู้พื้นฐานการออกแบบไว้ ก็เป็นอีกทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลายเส้นทางในอนาคต

4) Data Analysis Skills (ทักษะการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์)
เป็นทักษะที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการมากในตลาด โดยเฉพาะในสายงาน Digital Marketing, Marketing Research, Strategic Planning ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ต้องการคนที่สามารถรวบรวมข้อมูลและนำมาคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับองค์กร และทำให้องค์กรได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจที่มากขึ้น

5) Management Skills (ทักษะด้านการบริหารจัดการ)
คือทักษะที่ไม่ว่าสายอาชีพไหนๆ ก็ต้องใช้ความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความลงตัว มีความราบรื่น คนที่มีเทคนิคการบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก เพราะจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจหรือองค์กรนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี

สนใจเรียนวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-9542244 หรือ 089-6792835
Line : @thailandcoursehub  

Class at home in Bangkok

บทความที่น่าสนใจ

Class at home in Bangkok

คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

Learning near me

Learning near me

Get in Touch

Learning near me