คอร์สสร้างเสริม และกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็ก

เรียนเสริมพัฒนาการเด็ก

คอร์สเรียนที่บ้าน ในกรุงเทพฯ

by Thailand Course Hub

ด้านร่างกาย

การสร้างพัฒนาการตั้งแต่อายุน้อย จะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่น และทักษะการใช้ร่างกายทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็ก และมัดใหญ่ให้กับเด็ก

ด้านสติปัญญา

กิจกรรมเสริมจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง สมาธิ และสติปัญญาให้กับเด็ก ทำให้รู้จักวางแผน และทำงานให้สำเร็จได้

ด้านอารมณ์

เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ทำให้มีความฉลาดทางด้านอารมณ์ รู้จักการควบคุมอารมณ์ และสติได้อย่างดี

child development class in bangkok
เกี่ยวกับเรา

คลาสเรียนเสริมพัฒนาการเด็ก​

เราเห็นถึงความสำคัญของพัฒนาการเด็ก เด็กๆที่ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม จะเพิ่มโอกาสการมีทักษะทางร่างกาย สติปัญญา มีมั่นคงทางจิตใจมากว่าเด็กทั่วไป ซึ่งการกระตุ้นพัฒนาการ สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 6 เดือน

สถาบันของเรามีคุณครูที่มากประสบการณ์ และ สามารถพูดได้หลายภาษา และมีความเชี่ยวชาญในการเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็ก เรามีประสบการณ์ในการศึกษามากกว่า 10 ปีโดยสามารถเยี่ยมชมโรงเรียนในเครือของเราได้ที่ Bangkok Pianist และ Thai Pianist

ถูกออกแบบให้มีการกระตุ้นให้เด็กได้ฝึกคิด และกระตุ้นให้มีพัฒนาการในทุกๆด้าน สามารถเลือกเรียนกับทางครูปฐมวัย หรือนักบำบัดเด็กเฉพาะทางได้

 • การเล่นของเล่น ฝึกการแก้ปัญหา เรียนรู้เรื่องของเหตุและผล
 • การฝึกนับเลข ช่วยให้เด็กเข้าจถึงเรื่องของจำนวนและ การนับ
 • การฝึกพูดและประสาทสัมผัสทั้งห้า พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาร่างกายและจิตใจ

การเรียนดนตรีจะช่วยในเรื่องพัฒนาการทางสมอง และการพัฒนาทางอารมณ์ ดนตรีจะช่วยกระตุ้น การพัฒนาสมาธิ และยังช่วยสร้างประสาทสัมผัสที่ดีให้กับร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กแข็งแรงยิ่งขึ้น

 • คลาสเปียโน
 • คลาสไวโอลิน
 • คลาสกีตาร์
 • คลาสร้องเพลง

การพูดได้หลายภาษาเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน  ซึ่งข้อดีในการเรียนภาษาตั้งแต่วัยเด็กคือเด็กสามารถเรียนรู้ เลียนแบบและจำได้ไวกว่าการเรียนภาษาในผู้ใหญ่ สามารถเลือกเรียนได้กับครูคนไทย หรือ Native Speaker

 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • ภาษาจีน
 • ภาษาอื่นๆ เช่น สเปน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น

คลาสศิลปะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร การเคารพในตนเอง และเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง พร้อมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้ทำงานประสานกับส่วนต่างๆของร่างกายได้ดี

 • คลาสวาดรูป
 • คลาสปั้นดินเผา
 • คลาสระบายสี
 • คลาสศิลปะอื่นๆ

การออกกำลังจะเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ช่วยพัฒนาร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทำให้ร่างกายทำงานประสานกัน ทำให้ได้เรียนรู้กายใช้ร่างกายส่วนต่างๆ และยังเป็นอีกกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆร่างกายแข็งแรงอีกด้วย

 • คลาสว่ายน้ำ
 • คลาสเทนนิส แบดมินตัน
 • คลาสโยคะสำหรับเด็ก
 • คลาสเต้น บัลเลต์

การเรียนภาควิชาการเป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ว่าจะเรียนเสริมนอกบทเรียน หรือเรียนทบทวนจากเนื้อหาในโรงเรียน ซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ทั้งนักเรียนโรงเรียนไทย และโรงเรียนอินเตอร์

 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • วิชาการอ่าน
 • อื่นๆ

สามารถเลือกคุณครูฉีดวัคซีนแล้วได้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางเราได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนและคุณครูเป็นสำคัญ คุณครูทุกท่านจะใส่หน้ากากระหว่างคลาสเรียน และฉีดแอลกอฮอล์ก่อนสอนทุกครั้ง และนักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถ

– เลือกคุณครูที่ฉีดวัคซีนแล้วได้
– เลือกคุณครูที่เดินทางด้วยรถส่วนตัวได้
– แจ้งความจำนงขอให้คุณครูตรวจ ATK ก่อนเข้าสอนได้ (ในกรณีที่ทางนักเรียนมีเตรียมให้)

กรณีบางช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดหนักขึ้น สามารถเก็บคลาสเรียนที่ชำระไว้แล้ว เพื่อเรียนต่อในอนาคต หรือเลือกเปลี่ยนมาเรียนออนไลน์ได้ตามความสะดวกของนักเรียนค่ะ

คอร์สกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็ก

โดย นักพัฒนาการเด็ก และนักบำบัดเด็กโดยเฉพาะ

เพื่อพัฒนาศักยภาพและกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้เติบโตตามวัย
- ด้านความเข้าใจและการใช้ภาษา
- ด้านการเคลื่อนไหว
- ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
- ด้านอารมณ์และสังคม
- ด้านการช่วยเหลือตนเอง

พิเศษ! หากลงเรียนคอร์สอื่นๆกับทางเรา
สามารถเข้าประเมินได้ใน ราคาพิเศษ 1,200 บาท

*จากราคาปกติ 1,500 บาท

สอบถามข้อมูลได้ที่

สิ่งที่จะได้รับจากการประเมิน
1. ผลการประเมินโดยนักจิตวิทยาเด็ก และนักบำบัดเด็กโดยเฉพาะ
​ มองหาจุดเด่น จุดบบพร่องที่ต้องเสริมหรือพัฒนาเพิ่มเติม
2. แนวทางแนะนำในการพัฒนาเพิ่มเติม หรือสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ

เรียนเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ โดย คุณครูปฐมวัย หรือนักบำบัด ได้แก่ ด้านดนตรี ด้านภาษา ด้านกีฬา ด้านศิลปะ ด้านเชาวน์ปัญญา และความคิด หรือกระตุ้นพัฒนาการโดยรวม โดยนักบำบัดเฉพาะทาง

สามารถวัดผลการเรียนกระตุ้นพัฒนาการโดย นักพัฒนาการเด็ก และนักบำบัดเด็กโดยเฉพาะ เพื่อให้แน่ชัดว่าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างถูกต้อง

สอบถามข้อมูลได้ที่

บรรยากาศในคลาสเรียน

ดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อเรา

Learning near me

คุณครูของเรา

Class at home in Bangkok

บทความที่น่าสนใจ

Learning near me

Get in Touch

Learning near me