พัฒนาการ

คอร์สเรียนสุดแปลก ศาสตร์เร้นลับ เหนือธรรมชาติ

Parapsychology

มารู้จักคอร์สเรียนสุดแปลก ที่เรียนจบแล้วได้ใบ Certificate Parapsychology หรือ ปรจิตวิทยา เป็นสาขาวิชาจิตวิทยาเฉพาะด้าน ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกินกว่าขอบเขตของความรู้และทฤษฎีทางจิตวิทยาทั่วไป หรือเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่อธิบายไม่ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ในปี 1969 สมาคมนักวิทยาศาสตร์ชมรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก (AAAS) ได้ประกาศรับรองฐานะของ Parapsychology ให้เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของจิตเหนือธรรมชาติ (Paranormal Ability) ความรู้สึกเชิงพารานอร์มอล (Paranormal Experiences) เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ได้รับความสนใจมากใน Parapsychology ตัวอย่างเช่น Telepathy การอ่านความคิด หรือโทรจิต Clairvoyance การมองเห็นแบบทางประสาทสัมผัส ตาทิพย์ ญาณทิพย์ หูทิพย์ Psychokinesis การใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายวัตถุ นักวิจัยทางด้าน Parapsychology พยายามศึกษาและสำรวจเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจ และสร้างความรู้ใหม่ให้กับอาณาจักรของจิตวิทยา ซึ่งในปัจจุบันนั้นก็มีทั้งมหาวิทยาลัย และสถาบันที่เปิดคอร์สสอนด้านนี้โดยตรง และมีการออกใบประกาศรับรองให้อีกด้วย จะมีที่ไหนบ้างมาดูกัน 1) Lancaster University ประเทศอังกฤษ หลักสูตรปริญญาตรี สาขา Parapsychology 2) University of the West of …

คอร์สเรียนสุดแปลก ศาสตร์เร้นลับ เหนือธรรมชาติ Read More »

เทคนิคการพัฒนา EQ ควบคุมอารมณ์ได้อย่างชาญฉลาด

EQ หรือ Emotional Intelligence คือความฉลาดทางอารมณ์ ที่ควรหมั่นฝึกพัฒนาทักษะการควบคุมอารมณ์ตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ EQ หรือ Emotional Intelligence คือ ความฉลาดทางอารมณ์ คนที่มี EQ สูง จะเป็นคนที่สามารถยอมรับและควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี นำไปสู่การตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้คงที่เหมือนความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) เราจึงควรพัฒนาทักษะการควบคุมอารมณ์ตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ รู้จักและรักในสิ่งที่ตัวเองเป็น การที่เรารู้จักในตัวตนของตัวเอง ว่าเราเป็นคนอย่างไร มีจุดแข็ง จุดอ่อนในเรื่องไหน จะทำให้สามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ สถานการณ์ไหนที่เราควรหลีกเลี่ยง การรักตัวเองจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับตัวเรา เมื่อเรามีความมั่นใจในตัวเอง ก็จะไม่มีใครมาลดทอนคุณค่าความเป็นตัวเราลงได้ ฝึกสนใจความรู้สึกของคนอื่นลองคิดและมองในมุมของผู้อื่น ถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกอย่างไร ลองเอาใจเขามาใส่ใจเรา และในทางกลับกัน หากเราโดนปฏิบัติแบบนี้ น่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร เพื่อที่เราจะได้เข้าใจและตอบสนองได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้ที่จะปฏิเสธให้เป็นไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธตัวเอง โดยการหักห้ามใจในการทำสิ่งที่ไม่ควรทำ การทำตามใจตนเอง หรือการปฏิเสธคนอื่น เมื่อถูกขอให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ สิ่งนี้คือการเคารพความรู้สึกตัวเอง ถ้าคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลได้ เราจะไม่รู้สึกผิดหรือรู้สึกแย่ในการปฏิเสธ ทำให้ไม่เกิดความเครียดและควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ง่ายมากขึ้น อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเรามักจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ เราจึงควรเรียนรู้ที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ถ้าหากเรากลัวการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เราจัดการกับการใช้ชีวิตได้ยาก หากมีการวางแผนชีวิตและมีสติเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา เราจะสามารถใช้ EQ ในการจัดการปัญหากับทุกเหตุการณ์ได้แบบสบายๆ เรียนรู้จากความผิดพลาดไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาด แต่เมื่อเราผิดพลาดไปแล้ว …

เทคนิคการพัฒนา EQ ควบคุมอารมณ์ได้อย่างชาญฉลาด Read More »

เทคนิคการพัฒนาทักษะ Critical Thinking

Critical Thinking คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ หรือการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะนี้กลายเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยเราสามารถใช้ทักษะนี้เป็นตัวช่วยในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความละเอียด ช่วยในการตัดสินใจ รวมไปถึงเป็นทักษะที่เอาไว้แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่เราควรเรียนรู้ตลอดชีวิต การที่เราจะมีทักษะนี้ได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฝึกฝนและพัฒนาทักษะนี้อยู่เสมอ มาดูกันว่าเทคนิคที่จะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาทักษะ CriticalThinking มีอะไรบ้าง 1) ฝึกตัวเองให้เป็นคนช่างสงสัยพยายามตั้งคำถามต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว เมื่อมีการตั้งคำถามเกิดขึ้น มักจะตามมาด้วยการหาเหตุผล พยายามตั้งคำถามที่เป็นคำถามปลายเปิด เพราะจะนำไปสู่คำตอบที่หลากหลาย ทำให้เราได้มีโอกาสในการคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น 2) หาความรู้ใหม่ๆ เสมอ การเรียนรู้ไม่มีขอบเขตและข้อจำกัด ยิ่งเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก็จะทำให้เรามีข้อมูลในสมองเพิ่มมากขึ้น เราจะสามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่เราได้เรียนรู้มา เอามาเชื่อมโยงและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้อย่างมากมาย และนำไปสู่การตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้ 3) คิดอย่างเป็นระบบการจัดระบบความคิดจะทำให้เรามีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น เพราะเราจะได้วางแผน จัดระเบียบให้กับสิ่งต่างๆ ที่เราจะทำ มีการจัดลำดับแบบมีขั้นตอนว่าสิ่งที่เราจะทำ ควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อน ใช้เวลาเท่าไหร่ และทำอย่างไรถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดี ตอบโจทย์กับชีวิตเรามากที่สุด 4) ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีการเป็นผู้ฟังที่ดีเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลย เพราะการฟังที่ดีจะต้องฟังอย่างมีสติ ทำการวิเคราะห์ว่าผู้พูดต้องการจะสื่ออะไร และคิดว่าเราควรตอบกลับ แสดงสีหน้า ท่าทาง หรือแนะนำในรูปแบบไหนเพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้พูดอย่างแท้จริง นอกจากนี้เราสามารถฟังและคิดตามเพื่อรับรู้มุมมองใหม่ๆ จากผู้อื่นได้อีกด้วย …

เทคนิคการพัฒนาทักษะ Critical Thinking Read More »

เทคนิคการเลือกใช้ปากกาสี เพื่อช่วยกระตุ้นความจำ

สีเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นอารมณ์ของมนุษย์ และส่งผลต่อความรู้สึก เมื่อเรามีความรู้สึกต่อสิ่งใด เรามักจะจดจำภาพของสิ่งนั้นๆ สีจึงมีอิทธิพลต่อการจดจำและการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันจึงมีการนำสีมาทำเป็นสัญลักษณ์ เพื่อแทนความหมายของสิ่งต่างๆ รวมไปถึงการใช้ปากกาสีสำหรับจดโน้ต หรือไฮไลท์ข้อความเวลาอ่านหนังสือ เพื่อช่วยในการจดจำอีกด้วย มาลองดูกันว่า ปากกาสีแต่ละสีมีหลักการใช้งาน ที่ช่วยกระตุ้นความจำอย่างไรบ้าง สีแดง ช่วยกระตุ้นให้หัวใจสูบฉีดเลือด ช่วยเพิ่มสมาธิและความจำ เหมาะสำหรับการจดหัวข้อสิ่งสำคัญที่สุด บทสรุป ข้อความที่ต้องการเน้น เห็นแล้วสะดุดตา สีเขียว ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย มองเห็นแล้วสบายตา ทำให้เราจดจ่อกับข้อความได้นาน เหมาะสำหรับข้อความที่เป็นคำอธิบาย หรือข้อความที่ต้องการกลับมาทบทวนซ้ำ สีส้ม หรือสีเหลือง เป็นสีที่ดูสดใส สดชื่น ทำให้มีความรู้สึกกระปรี้กระเปร่า เหมาะสำหรับข้อความที่แสดงตัวอย่าง ประโยคที่ต้องวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ทำให้เห็นภาพชัดมากขึ้น สีม่วง หรือสีชมพู มีพลังในการกระตุ้นสมองเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ทำให้สมองโลดแล่น เหมาะสำหรับข้อความที่เป็นคีย์เวิร์ด ข้อความที่เรามักจะจำไม่ค่อยได้ หรือใช้กับข้อความที่เป็นไอเดีย สีฟ้า ให้ความรู้สึก สงบ ปลอดโปร่ง สบายตา โทนสีคล้ายๆ กับสีเขียว เหมาะสำหรับข้อความในส่วนของเนื้อหา ที่มีความยาว หรือข้อมูลเยอะ สีฟ้าจะช่วยเน้นในการจดจำผ่านสายตาได้ดี การเขียนหรือจดด้วยตัวเองจะทำให้เราจำส่วนที่ตัวเองบันทึก ได้ดีกว่าการไฮไลท์บนข้อความ …

เทคนิคการเลือกใช้ปากกาสี เพื่อช่วยกระตุ้นความจำ Read More »

ฝึกพัฒนาการสมอง ด้วยการทำสิ่งที่ไม่ถนัด

การทำงานของระบบร่างกายเรา ถูกสั่งการด้วยสมอง ทำอย่างไร เราจะสามารถฝึกฝนเพื่อพัฒนาสมองของเราได้บ้าง อย่างที่เกริ่นไปในตอนต้น การทำงานภายในระบบร่างกายของเรานั้นถูกสั่งการด้วยสมอง คนเรามักจะคุ้นชินกับการทำอะไรรูปแบบเดิมๆ โดยการทำในสิ่งที่เราถนัดนั้น สมองของเราจะถูกกระตุ้นเพียงข้างเดียว สมองและกล้ามเนื้ออีกข้างจะไม่แข็งแรงเท่าที่ควร เราควรจะต้องฝึกสมองทั้งสองข้างให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  สมองซีกซ้าย เป็นส่วนของการตัดสินใจ การใช้เหตุผล ตรรกะ การคิดวิเคราะห์ การคำนวน ทักษะภาษา โดยควบคุมมือข้างขวา สมองซีกขวา เป็นส่วนของความคิดสร้างสรรค์ การใช้อารมณ์ สุนทรียศาสตร์ที่ประกอบไปด้วย ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี ความจำ โดยควบคุมมือข้างซ้าย เราสามารถลองเริ่มจากสิ่งง่ายๆ ใกล้ตัวที่เราสามารถเริ่มทำได้เป็นประจำ เพื่อฝึกสมองทั้งสองข้าง เช่น ฝึกการนับเลขถอยหลัง ฝึกการเขียน-วาดรูป โดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัด ลองสลับมือจับช้อนส้อม และตะเกียบ การลองปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมๆ ของตัวเอง ลดความจำเจ พยายามลองทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน ก็จะช่วยฝึกฝนสมองให้พัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้น เช่น หากเป็นคนที่ถนัดด้านวิชาการ ลองหากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ อย่างการเรียนศิลปะ ดนตรี จัดดอกไม้ เพิ่มเติม อาจลองทำกิจกรรมที่มีความท้าทาย เช่น เล่นกีฬา Extreme เป็นต้น …

ฝึกพัฒนาการสมอง ด้วยการทำสิ่งที่ไม่ถนัด Read More »

ลูกชอบเรียนวิชาไหน สังเกตได้อย่างไร?

เด็กแต่ละคนมีความชอบและความถนัดที่แตกต่างกันออกไป แต่ถ้าหากผู้ปกครองทราบว่าลูกของเรามีความชอบในด้านใดเป็นพิเศษ ก็จะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะในด้านนั้นให้โดดเด่นมากขึ้นไปได้อีก แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าวิชาไหน เป็นวิชาที่ลูกชอบ วิธีสังเกตในเบื้องต้น สามารถดูได้จากคะแนนผลการเรียน วิชาไหนที่ทำคะแนนได้ดี ก็มีแนวโน้มที่ลูกจะชอบวิชานั้น ลองสังเกตในช่วงเวลาที่ทำการบ้าน ว่าลูกเลือกทำรายวิชาไหนเป็นพิเศษ และสังเกตเพิ่มว่าเขามีท่าทีในการแสดงออกกับแต่ละวิชาอย่างไร หรือลองสอบถามโดยตรงว่าชอบวิชาไหนบ้าง และไม่ชอบวิชาไหนบ้าง อีกวิธีที่สามารถใช้ในการสังเกต อาจลองพาลูกไปลงคอร์สกิจกรรม หรือเล่นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะวิชาต่างๆ เช่น ฝึกเล่นเกมในแอปสอนภาษา คำนวณตัวเลข ต่อเลโก้ ทดลองวิทยาศาสตร์ วาดภาพ ระบายสี หรือเล่นดนตรีแบบง่ายๆ หรือลองสนับสนุนให้ลูกๆ ทดลองเรียนคอร์สหลากหลายวิชา ทั้งในด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ อย่างเช่น คอร์สเรียนภาษา คอร์สเรียนคณิตคำนวน คอร์สกีฬา หรือคอร์สเรียนดนตรีที่หลากหลาย เช่น เปียโน กลอง ไวโอลิน บัลเล่ต์ ร้องเพลง  เมื่อทราบแล้ว ก็ควรพยายามส่งเสริมลูกให้ได้เร็วที่สุด เพื่อฝึกฝนทักษะตั้งแต่วัยเด็ก ไม่แน่ว่าอาจจะทำให้ค้นพบศักยภาพใหม่ๆ เพิ่มอีก อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ควรยัดเยียดหรืออัดแน่นวิชานั้นๆ ให้กับลูกมากจนเกินไป เพราะอาจส่งผลตรงกันข้ามได้ จากที่ลูกชอบจะกลายเป็นรู้สึกเบื่อหน่ายแทน THAILAND COURSE HUB เรามีคอร์สเรียนที่หลากหลาย ช่วยเสริมทักษะ และค้นหาตัวตนของลูก …

ลูกชอบเรียนวิชาไหน สังเกตได้อย่างไร? Read More »