เทคนิคการเรียนรู้

เทคนิคการพัฒนาทักษะ Critical Thinking

Critical Thinking คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ หรือการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะนี้กลายเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยเราสามารถใช้ทักษะนี้เป็นตัวช่วยในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความละเอียด ช่วยในการตัดสินใจ รวมไปถึงเป็นทักษะที่เอาไว้แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่เราควรเรียนรู้ตลอดชีวิต การที่เราจะมีทักษะนี้ได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฝึกฝนและพัฒนาทักษะนี้อยู่เสมอ มาดูกันว่าเทคนิคที่จะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาทักษะ CriticalThinking มีอะไรบ้าง 1) ฝึกตัวเองให้เป็นคนช่างสงสัยพยายามตั้งคำถามต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว เมื่อมีการตั้งคำถามเกิดขึ้น มักจะตามมาด้วยการหาเหตุผล พยายามตั้งคำถามที่เป็นคำถามปลายเปิด เพราะจะนำไปสู่คำตอบที่หลากหลาย ทำให้เราได้มีโอกาสในการคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น 2) หาความรู้ใหม่ๆ เสมอ การเรียนรู้ไม่มีขอบเขตและข้อจำกัด ยิ่งเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก็จะทำให้เรามีข้อมูลในสมองเพิ่มมากขึ้น เราจะสามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่เราได้เรียนรู้มา เอามาเชื่อมโยงและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้อย่างมากมาย และนำไปสู่การตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้ 3) คิดอย่างเป็นระบบการจัดระบบความคิดจะทำให้เรามีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น เพราะเราจะได้วางแผน จัดระเบียบให้กับสิ่งต่างๆ ที่เราจะทำ มีการจัดลำดับแบบมีขั้นตอนว่าสิ่งที่เราจะทำ ควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อน ใช้เวลาเท่าไหร่ และทำอย่างไรถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดี ตอบโจทย์กับชีวิตเรามากที่สุด 4) ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีการเป็นผู้ฟังที่ดีเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลย เพราะการฟังที่ดีจะต้องฟังอย่างมีสติ ทำการวิเคราะห์ว่าผู้พูดต้องการจะสื่ออะไร และคิดว่าเราควรตอบกลับ แสดงสีหน้า ท่าทาง หรือแนะนำในรูปแบบไหนเพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้พูดอย่างแท้จริง นอกจากนี้เราสามารถฟังและคิดตามเพื่อรับรู้มุมมองใหม่ๆ จากผู้อื่นได้อีกด้วย …

เทคนิคการพัฒนาทักษะ Critical Thinking Read More »

6 เทคนิคอ่านหนังสือแบบรวดเร็ว จดจำแม่นยำ

6 เทคนิคอ่านหนังสือแบบรวดเร็ว จดจำแม่นยำ เหมาะสำหรับช่วงเวลาเร่งด่วนก่อนสอบ มีเวลาเตรียมตัวน้อย 1) เริ่มจากการอ่านบทสรุปก่อนโดยปกติแล้ว หนังสือส่วนใหญ่จะมีการสรุปที่ท้ายบท เพื่อเน้นย้ำให้เราเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น เมื่ออ่านบทสรุปแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจ ให้ย้อนกลับมาอ่านเนื้อหาแบบผ่านๆ หาในสิ่งที่เราต้องการรู้ ไม่จำเป็นต้องเริ่มอ่านตั้งแต่ต้น 2) เลือกดูจากสารบัญ หรือหัวข้อการเลือกอ่านส่วนนี้ก่อน จะทำให้เราได้เห็นเนื้อหาหลักของบทเรียนทั้งหมด และการลำดับความสำคัญของเนื้อหา ทำให้เราสามารถเลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจได้ 3) ไฮไลท์ข้อความสำคัญเราไม่สามารถจำเนื้อหาทั้งหมดได้ การไฮไลท์เฉพาะส่วนที่สำคัญ จะช่วยให้เราจดจำได้ดียิ่งขึ้น ควรไฮไลท์ในส่วนที่จำเป็นต้องจำ หรือในส่วนของบทสรุป เพื่อที่เวลาย้อนกลับมาอ่านอีกรอบ เราจะได้เห็นข้อความที่เป็นใจความสำคัญสะดุดตาก่อน แล้วภาพบริบทอื่นๆ ในบทเรียนจะตามมา 4) เขียนสรุปในรูปแบบของตัวเราเองสิ่งที่จะทำให้เราจดจำได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ คือการเขียนสรุปด้วยภาษาของเราเอง ถ้าเราเขียนสรุปเพิ่มเติมจากการไฮไลท์ในหนังสือ จะทำให้เวลาที่เรากลับมาอ่านทบทวน เราจะไม่ต้องพลิกหน้าหนังสือไปมา สามารถอ่านจากที่เราสรุปไว้ได้เลย ช่วยประหยัดเวลาได้มาก 5) ช่วยกันติวกับเพื่อนการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับเพื่อน จะช่วยให้เราได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ว่าสิ่งที่เราเข้าใจถูกต้องหรือไม่ หรือถ้ามีส่วนไหนที่ถูกข้ามไป ก็จะสามารถเพิ่มเติมข้อมูลลงไปได้ แต่ละคนก็มักจะมีเทคนิคการอ่านสรุปแตกต่างกันไป เราก็จะได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆ จากมุมมองของเพื่อนด้วย 6) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากการอ่านหนังสือแล้ว เราสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบกับการอ่านหนังสือ ลองอ่านเนื้อหาที่ผู้เขียนคนอื่นได้ทำการสรุปไว้ ก็จะทำให้มีตัวอย่างหลากหลายมากขึ้น หลังจากนั้นก็นำเนื้อหาทั้งหมดมาสรุปรวมกันในรูปแบบของเราเองอีกทีก็ได้เช่นกัน …

6 เทคนิคอ่านหนังสือแบบรวดเร็ว จดจำแม่นยำ Read More »