เทคนิคการพัฒนา EQ ควบคุมอารมณ์ได้อย่างชาญฉลาด

EQ หรือ Emotional Intelligence คือความฉลาดทางอารมณ์ ที่ควรหมั่นฝึกพัฒนาทักษะการควบคุมอารมณ์ตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ EQ หรือ Emotional Intelligence คือ ความฉลาดทางอารมณ์ คนที่มี EQ สูง จะเป็นคนที่สามารถยอมรับและควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี นำไปสู่การตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้คงที่เหมือนความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) เราจึงควรพัฒนาทักษะการควบคุมอารมณ์ตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ รู้จักและรักในสิ่งที่ตัวเองเป็น การที่เรารู้จักในตัวตนของตัวเอง ว่าเราเป็นคนอย่างไร มีจุดแข็ง จุดอ่อนในเรื่องไหน จะทำให้สามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ สถานการณ์ไหนที่เราควรหลีกเลี่ยง การรักตัวเองจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับตัวเรา เมื่อเรามีความมั่นใจในตัวเอง ก็จะไม่มีใครมาลดทอนคุณค่าความเป็นตัวเราลงได้ ฝึกสนใจความรู้สึกของคนอื่นลองคิดและมองในมุมของผู้อื่น ถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกอย่างไร ลองเอาใจเขามาใส่ใจเรา และในทางกลับกัน หากเราโดนปฏิบัติแบบนี้ น่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร เพื่อที่เราจะได้เข้าใจและตอบสนองได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้ที่จะปฏิเสธให้เป็นไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธตัวเอง โดยการหักห้ามใจในการทำสิ่งที่ไม่ควรทำ การทำตามใจตนเอง หรือการปฏิเสธคนอื่น เมื่อถูกขอให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ สิ่งนี้คือการเคารพความรู้สึกตัวเอง ถ้าคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลได้ เราจะไม่รู้สึกผิดหรือรู้สึกแย่ในการปฏิเสธ ทำให้ไม่เกิดความเครียดและควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ง่ายมากขึ้น อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเรามักจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ เราจึงควรเรียนรู้ที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ถ้าหากเรากลัวการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เราจัดการกับการใช้ชีวิตได้ยาก หากมีการวางแผนชีวิตและมีสติเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา เราจะสามารถใช้ EQ ในการจัดการปัญหากับทุกเหตุการณ์ได้แบบสบายๆ เรียนรู้จากความผิดพลาดไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาด แต่เมื่อเราผิดพลาดไปแล้ว …

เทคนิคการพัฒนา EQ ควบคุมอารมณ์ได้อย่างชาญฉลาด Read More »