คอร์สเรียนสุดแปลก ศาสตร์เร้นลับ เหนือธรรมชาติ

Parapsychology

มารู้จักคอร์สเรียนสุดแปลก ที่เรียนจบแล้วได้ใบ Certificate Parapsychology หรือ ปรจิตวิทยา เป็นสาขาวิชาจิตวิทยาเฉพาะด้าน ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกินกว่าขอบเขตของความรู้และทฤษฎีทางจิตวิทยาทั่วไป หรือเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่อธิบายไม่ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ในปี 1969 สมาคมนักวิทยาศาสตร์ชมรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก (AAAS) ได้ประกาศรับรองฐานะของ Parapsychology ให้เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของจิตเหนือธรรมชาติ (Paranormal Ability) ความรู้สึกเชิงพารานอร์มอล (Paranormal Experiences) เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ได้รับความสนใจมากใน Parapsychology ตัวอย่างเช่น Telepathy การอ่านความคิด หรือโทรจิต Clairvoyance การมองเห็นแบบทางประสาทสัมผัส ตาทิพย์ ญาณทิพย์ หูทิพย์ Psychokinesis การใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายวัตถุ นักวิจัยทางด้าน Parapsychology พยายามศึกษาและสำรวจเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจ และสร้างความรู้ใหม่ให้กับอาณาจักรของจิตวิทยา ซึ่งในปัจจุบันนั้นก็มีทั้งมหาวิทยาลัย และสถาบันที่เปิดคอร์สสอนด้านนี้โดยตรง และมีการออกใบประกาศรับรองให้อีกด้วย จะมีที่ไหนบ้างมาดูกัน 1) Lancaster University ประเทศอังกฤษ หลักสูตรปริญญาตรี สาขา Parapsychology 2) University of the West of …

คอร์สเรียนสุดแปลก ศาสตร์เร้นลับ เหนือธรรมชาติ Read More »