ทำความรู้จักกับ Pride Month และความหมายของ LGBTQIAN+

pridemonth

Pride Month เดือนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกๆ ปีนั้น ถือเป็นเดือนที่เป็นการแสดงความภาคภูมิใจของเหล่าผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยจุดเริ่มต้นนั้นเกิดจากวันที่ 28 มิถุนายน ในปี 1960 ซึ่งเป็นยุคที่ยังไม่มีการยอมรับในเรื่องความหลากหลายทางเพศนี้ ทำให้เกิดการบุกจับของตำรวจ ในบาร์เกย์แห่งหนึ่งชื่อ “สโตนวอลล์ อิน” (Stonewall Inn) จนเกิดการใช้ความรุนแรงขึ้น เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งน้ัน ทุกๆ เดือนมิถุนายน จึงถือเป็นเดือนแห่งการเรียกร้องสิทธิ และแสดงความภูมิใจที่เป็นตัวเอง หรือเรียกกันว่า “Pride Month” นั่นเองค่ะ

กิจกรรมนี้เริ่มต้นขึ้นที่นิวยอร์ก ก่อนจะขยายไปที่อเมริกา และค่อยๆ เผยแพร่ไปทั่วโลก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ชาว LGBTQIAN+ รวมถึงทุกๆ คน มีความรักและภาคภูมิใจในตัวเองนั่นเองค่ะ

LGBTQIAN+ ย่อมาจากอะไรบ้างนั้น มาดูความหมายกันค่ะ

  • Lesbian – เลสเบี้ยน คือ ผู้หญิงที่ชื่นชอบในบุคคลที่เป็นผู้หญิงด้วยกัน
  • Gay – เกย์ คือ บุคคลที่ชื่นชอบในบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ และรสนิยมทางเพศตรงกับตนเอง โดยในบริบทของสังคมไทยจะเข้าใจว่าเกย์ คือ เพศชายที่ชื่นชอบในบุคคลที่เป็นเพศชายด้วยกัน
  • Bisexual – คนรักสองเพศ คือ คนที่ชื่นชอบได้ทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม
  • Transgender – คนข้ามเพศ คือ บุคคลที่มีการแสดงอัตลักษณ์ทางเพศตรงข้าม และแตกต่างไปจากเพศกำเนิดของตัวเอง
  • Queer – เควียร์ เป็นการใช้คำที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ นำมาใช้เพื่ออธิบายอัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศของตัวเอง ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่มีกรอบในการเข้ามากำหนดเกี่ยวกับเรื่องเพศ
  • Intersex – คนที่มีเพศกำกวม คือ บุคคลที่มีสรีระทางเพศ หรือแบบโครโมโซมที่มีลักษณะกำกวม ไม่ตรงกับสรีระชายหรือหญิง หรืออาจจะมีลักษณะทั้งชายและหญิง โดยผู้ที่สามารถวินิจฉัยได้ จะเป็นบุคคลากรทางแพทย์
  • Asexual – คนไม่ฝักใฝ่ทางเพศ คือ บุคคลที่ไม่มีแรงดึงดูดทางเพศต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าในสถานการณ์ไหนก็ตาม
  • Non-Binary – นอนไบนารี่ เป็นคำศัพท์ที่ใช้เพื่อทำให้เห็นอัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ ว่าอยู่นอกเหนือการจัดหมวดเรื่องเพศที่มีเพียงแค่เพศชายและเพศหญิง นอกจากนี้ยังเป็นคำที่ทลายการจัดระเบียบบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศว่าจะต้องดำรงชีวิต มีแนวปฏิบัติที่ให้สอดคล้องกับเพศหญิง หรือเพศชายเท่านั้น

(ขอบคุณข้อมูลจาก Amnesty International Thailand)

สนใจเรียนวิชาการ ภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-9542244 หรือ 089-6792835
Line : @thailandcoursehub  

Class at home in Bangkok

บทความที่น่าสนใจ

Class at home in Bangkok

คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

Learning near me

Learning near me

Get in Touch

Learning near me