ชอบเล่นเกม เลือกเรียนคณะอะไรดี?

ปัจจุบันโลกของการเล่นเกมได้ถูกเปิดกว้างมากขึ้น จนถูกนำมาพัฒนาเป็นกีฬาที่ทำการแข่งขันกันระดับโลก สามารถสร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้กับนักกีฬาและวงการเกม นอกจากนี้ทักษะของการเล่นเกมยังสามารถนำมาต่อยอดเป็นอาชีพต่างๆ ที่สำคัญในอนาคตได้อีก

ใครที่ชื่นชอบการเล่นเกม แล้วอยากเรียนต่อด้านนี้ เตรียมตัวหาข้อมูลไว้ตั้งแต่ตอนนี้ได้เลย มีคณะไหนที่น่าสนใจบ้างมาดูกัน

1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย (การพัฒนาเกม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สายอาชีพ: นักออกแบบและพัฒนาเกม นักออกแบบเทคโนโลยี ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ด้านเกม
ข้อมูลหลักสูตร: https://bit.ly/3PAelBL

2) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจเกม และอีสปอร์ต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สายอาชีพ: นักบริหารจัดการทีมกีฬา E-Sport นักการตลาดธุรกิจเกม ผู้จัดการแข่งขัน นักแคสเกม
ข้อมูลหลักสูตร: https://bit.ly/3BLfQqW

3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเกม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สายอาชีพ: นักออกแบบเกม นักพัฒนาโปรแกรมเกม นักออกแบบ 3D Animation
ข้อมูลหลักสูตร: https://ict.su.ac.th/academic/design

4) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาพัฒนาสื่อประสม และเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สายอาชีพ: นักพัฒนาเกม นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบ UX / UI วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบการพัฒนาสื่อประสมและเกม
ข้อมูลหลักสูตร : http://www1.it.kmitl.ac.th/admissions/undergrad/multimedia

5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สายอาชีพ: นักออกแบบพัฒาเกม นักบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมเกม นักพัฒนาเกมออนไลน์ นักออกแบบและพัฒนาสื่อมีเดีย
ข้อมูลหลักสูตร: https://bit.ly/3WLqI0j

นี่เป็นเพียงหลักสูตรส่วนหนึ่งที่นำมาแนะนำให้กับคนที่สนใจอยากเรียนต่อทางด้านนี้โดยเฉพาะ ยังมีคณะและมหาวิทยาลัยอีกมากมายที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกม ควรหาข้อมูลอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจ และเลือกเรียนที่ๆ เหมาะสมและถูกใจเรามากที่สุด

สนใจเรียนวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-9542244 หรือ 089-6792835
Line : @thailandcoursehub  

Class at home in Bangkok

บทความที่น่าสนใจ

Class at home in Bangkok

คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

Learning near me

Learning near me

Get in Touch

Learning near me