เรียนภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

Basic to Advanced English for Adults

เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน และออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ไปจนถึงระดับสูง เพื่อใช้ในการทำงาน (English for Business) ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ หรือประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร โต้ตอบอย่างสุภาพในระดับวัยทำงาน การทำ Presentation เป็นภาษาอังกฤษ รวมถึง การเขียน E-mail หรือ Proposal ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ

สอบถามรายละเอียด

หลักสูตรโดยเจ้าของภาษา

เน้นการวิเคราะห์ถึงจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเลือกใช้หลักสูตรตรงตามสิ่งที่ผู้เรียนต้องการพัฒนา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน

เรียน Grammar ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง ครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างถูกวิธี รวมถึงคำศัพท์ รูปประโยคในการสื่อสารในวัยทำงาน

พร้อมใช้ในการทำงาน

ทั้งการสื่อสารอย่างสุภาพ การเขียน E-mail, Proposal รวมถึง Presentation ที่เป็นภาษาอังกฤษอย่าง Professional

โดยคุณครูมากประสบการณ์

ทั้งคุณครูไทย และต่างชาติ ที่เน้นให้เรียนรู้โดยความเข้าใจ ไม่ใช่การจดจำอย่างเดียว เน้นการให้เทคนิค เพื่อให้เรียนรู้ได้ไวขึ้น

ความพึงพอใจของผู้เรียน

เราได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

free-review-like-icon-2800-thumb
50 %

ได้รับความประทับใจจากการบริการ

537-5373372_grades-clipart-essay-circle-png-download
50 %

พึงพอใจในผลการเรียนของผู้เรียน

score-icon-png-18
50 %

ผลลัพธ์การเรียนเกินความคาดหมาย

unnamed
50 %

ลงเรียนอย่างต่อเนื่องระยะยาว

ทำไมต้องเรียนกับเรา

 • เราเข้าใจในความต้องการของผู้เรียน มั่นใจได้ในการคัดเลือกคุณครูที่มีประสบการณ์ และตรงตามเป้าหมายการเรียนของทางผู้เรียน
 • ใช้หลักสูตรและเนื้อหาเรียนตรงกับวัตถุประสงค์การเรียน พร้อมด้วยคุณครูมากประสบการณ์ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียน และสอนให้เข้าใจอย่างตรงจุด
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างถูกวิธี ครบในทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ไม่ต้องลองผิดลองถูก
 • สะดวก ง่าย ไม่ต้องเดินทาง แบ่งเบาความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน สามารถเลือกเวลาในการเรียนได้ตามตารางที่สะดวก

สอบถามรายละเอียด

คลาสที่เปิดสอน

เพราะผู้เรียนทุกท่านมีการวางเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน รวมถึงมีจุดเด่น จุดที่ต้องการเสริมแตกต่างกัน เราจึงออกแบบคลาสเรียนให้เหมาะกับผู้เรียน ทั้งเนื้อหาการเรียน หนังสือ รวมถึงครูผู้สอน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

คลาสภาษาอังกฤษเพื่อ ใช้จริงในที่ทำงาน

 • เริ่มเรียนจากพื้นฐาน ทั้ง Grammar ครบในทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 • เรียนผ่านคำศัพท์ และรูปประโยคที่ใช้จริงในการทำงาน โดยเน้นหลักเพื่อการสื่อสาร และการตีความที่เข้าใจจากการฟัง อ่าน และตอบโต้โดยการเขียน และการพูด
 • เรียนรู้การตอบอีเมลล์ การเรียน Proposal รวมถึงการทำ Presentation ภาษาอังกฤษให้ออกมาดู Professional
 • เพื่อใช้จริงในการทำงาน ทั้งการสื่อสาร และการรับสารเป็นภาษาอังกฤษ เพิ่มความเป็น Professional และสามารถนำไปใช้เพิ่มรายได้ ทั้งเพิ่มเงินเดือน และต่อยอดเจรจาธุรกิจอื่นๆได้

คลาสภาษาอังกฤษเพื่อ เน้นการพูดให้คล่อง

 • เรียนโดยหลักสูตรโดยเจ้าของภาษาทั้ง Oxford และ Cambridge ผ่านการอธิบายที่เน้นความเข้าใจเป็นหลัก
 • เน้นการพูดออกเสียง พูดให้คล่อง โดยเรียนรู้คำศัพท์ รูปประโยคที่ใช้จริง ถูกหลัก Grammar
 • สื่อสารเรื่องราวต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบสุภาพ ลักษณะที่ใช้สำหรับการทำงาน
 • หัด Skill Presentation ทั้งการจัดลำดับ และการนำเสนอที่น่าสนใจ
 • เน้นการเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการพูดสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้คล่อง ฝึกการ Present เป็นภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดใช้ในการทำงานได้อย่าง Professional

คลาสภาษาอังกฤษเพื่อ สอบวัดระดับเรียนปริญญาโท

 • ปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทชั้นนำ ทั้งรัฐบาล และเอกชน ในไทยและต่างประเทศ
 • โดยจะได้เรียน Grammar พื้นฐานถึงระดับสูง ครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • เพื่อตะลุยโจทย์เตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบ Ielts, Toefl, Toeic, Cu-tep หรือ TU-Get
 • พร้อมแนะแนวทางการเขียน Proposal หรือ Statement of Purpose สำหรับยื่นในระดับปริญญาโท ให้ภาษาดูน่าสนใจ และถูกหลัก Grammar 
 • เตรียมความพร้อมพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมหัดทำแบบฝึกหัดข้อสอบวัดระดับที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งในไทยและต่างประเทศ

คลาสภาษาอังกฤษเพื่อ สอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ

 • ปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำเอกชนอย่าง จตุรมิตร หรือรัฐบาลชั้นนำอย่าง เตรียมอุดม และ สาธิต
 • โดยจะได้เรียน Grammar พื้นฐานถึงระดับสูง ครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • เพื่อตะลุยโจทย์เตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบของแต่ละสถาบัน
 • ปูความรู้ให้แน่นจากพื้นฐาน เพื่อสอบเข้าโรงเรียนระดับประถม และมัธยมชั้นนำของไทย ทั้งเอกชน อินเตอร์ และรัฐบาล

สอบถามรายละเอียด

ตัวอย่างคลาสเรียน

คลาสเรียนที่บ้าน

คลาสเรียนออนไลน์

ส่วนหนึ่งของความเห็นจาก ผู้ปกครองนักเรียนของเรา

waiter.png

คุณครู Jane จาก TCH เอาใจใส่นักเรียนมากๆคะ เมื่อสงสัยตรงส่วนไหน น้องจะได้รับคำตอบที่ชัดเจน สอนอย่างใจเย็น และพยายามเข้าใจน้องจริงๆค่ะ ประทับใครมากๆค่า

- แม่น้องแนน -

waiter.png

น้องปารีศสนุกกับการเรียนอังกฤษมากค่ะ ขอบคุณคุณครูซาร่าห์จาก TCH มากๆเลยค่าาา น้องตั้งตารอวันเรียนกะคุณครูทุกสัปดาห์เลยค่ะ^^

- แม่น้องปารีศ -

waiter.png

คุณครู Jane จาก TCH เอาใจใส่นักเรียนมากๆคะ เมื่อสงสัยตรงส่วนไหน น้องจะได้รับคำตอบที่ชัดเจน สอนอย่างใจเย็น และพยายามเข้าใจน้องจริงๆค่ะ ประทับใครมากๆค่า

- แม่น้องแนน -

สอบถามรายละเอียด

คุณครูของเรา

ติดต่อเรา

Learning near me

Learning near me

Get in Touch

Learning near me