ศิลปะ มีจุดเริ่มต้นมาจากอะไร?

origin of art

รู้หรือไม่ว่า ต้นกำเนิดของศิลปะเริ่มมาจากอะไร? ต้นกำเนิดของศิลปะสามารถย้อนไปถึงยุคหินเก่า ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 2.6 ล้านปีก่อน และยาวนานจนถึงประมาณ 10,000 ปีก่อนคริสตศักราช ในช่วงเวลานี้ มนุษย์ยุคแรกดำรงชีวิตแบบนักล่าสัตว์และพึ่งพาธรรมชาติเพื่อความอยู่รอด พวกเขาสร้างงานศิลปะเพื่อสื่อสารและแสดงออก โดยใช้วัสดุต่างๆ เช่น หิน กระดูก และเปลือกหอยเพื่อสร้างวัตถุที่มีคุณค่าทั้งในเชิงปฏิบัติและความงาม รูปแบบศิลปะยุคแรกๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นคือภาพวาดในถ้ำ ซึ่งย้อนกลับไปราว 40,000 ปีก่อนคริสตศักราช ภาพวาดเหล่านี้ทำขึ้นโดยใช้สีธรรมชาติ เช่น ถ่าน ดินเหลืองใช้ทำสี และเฮมาไทต์ และถูกสร้างสรรค์ขึ้นบนผนังและเพดานถ้ำ หัวข้อของภาพเขียนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ต่างๆ เช่น ม้า วัวกระทิง และกวาง และน่าจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับสมาชิกคนอื่นๆ ของชนเผ่า ตลอดจนเพื่อจุดประสงค์ด้านพิธีกรรมและศาสนา ในขณะที่มนุษย์เริ่มพัฒนา เกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐานในชุมชน จุดประสงค์และหน้าที่ของศิลปะเริ่มเปลี่ยนไป ศิลปะกลายเป็นวิธีการแสดงออกถึงความเชื่อทางวัฒนธรรมและศาสนา ตลอดจนวิธีการรำลึกถึงเหตุการณ์และบุคคลสำคัญ อารยธรรมโบราณ เช่น ชาวอียิปต์ ชาวกรีก และชาวโรมัน ต่างก็ผลิตงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ รวมถึงประติมากรรม ภาพวาด และสถาปัตยกรรม ยุคอียิปต์โบราณ ศิลปะมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับศาสนาและถูกใช้เพื่อพรรณนาถึงเทพเจ้าและเทพธิดาเช่นกัน เป็นฟาโรห์และบุคคลสำคัญอื่นๆ ศิลปะอียิปต์โดดเด่นด้วยการใช้อักษรอียิปต์โบราณซึ่งใช้ในการถ่ายทอดทั้งภาษาเขียนและรูปภาพ อักษรอียิปต์โบราณเหล่านี้มักถูกแกะสลักเป็นหินหรือทาสีบนผนัง …

ศิลปะ มีจุดเริ่มต้นมาจากอะไร? Read More »