ศิลปะ มีจุดเริ่มต้นมาจากอะไร?

origin of art

รู้หรือไม่ว่า ต้นกำเนิดของศิลปะเริ่มมาจากอะไร?

ต้นกำเนิดของศิลปะสามารถย้อนไปถึงยุคหินเก่า ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 2.6 ล้านปีก่อน และยาวนานจนถึงประมาณ 10,000 ปีก่อนคริสตศักราช ในช่วงเวลานี้ มนุษย์ยุคแรกดำรงชีวิตแบบนักล่าสัตว์และพึ่งพาธรรมชาติเพื่อความอยู่รอด พวกเขาสร้างงานศิลปะเพื่อสื่อสารและแสดงออก โดยใช้วัสดุต่างๆ เช่น หิน กระดูก และเปลือกหอยเพื่อสร้างวัตถุที่มีคุณค่าทั้งในเชิงปฏิบัติและความงาม

รูปแบบศิลปะยุคแรกๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นคือภาพวาดในถ้ำ ซึ่งย้อนกลับไปราว 40,000 ปีก่อนคริสตศักราช ภาพวาดเหล่านี้ทำขึ้นโดยใช้สีธรรมชาติ เช่น ถ่าน ดินเหลืองใช้ทำสี และเฮมาไทต์ และถูกสร้างสรรค์ขึ้นบนผนังและเพดานถ้ำ หัวข้อของภาพเขียนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ต่างๆ เช่น ม้า วัวกระทิง และกวาง และน่าจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับสมาชิกคนอื่นๆ ของชนเผ่า ตลอดจนเพื่อจุดประสงค์ด้านพิธีกรรมและศาสนา

ในขณะที่มนุษย์เริ่มพัฒนา เกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐานในชุมชน จุดประสงค์และหน้าที่ของศิลปะเริ่มเปลี่ยนไป ศิลปะกลายเป็นวิธีการแสดงออกถึงความเชื่อทางวัฒนธรรมและศาสนา ตลอดจนวิธีการรำลึกถึงเหตุการณ์และบุคคลสำคัญ อารยธรรมโบราณ เช่น ชาวอียิปต์ ชาวกรีก และชาวโรมัน ต่างก็ผลิตงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ รวมถึงประติมากรรม ภาพวาด และสถาปัตยกรรม

ยุคอียิปต์โบราณ
ศิลปะมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับศาสนาและถูกใช้เพื่อพรรณนาถึงเทพเจ้าและเทพธิดาเช่นกัน เป็นฟาโรห์และบุคคลสำคัญอื่นๆ ศิลปะอียิปต์โดดเด่นด้วยการใช้อักษรอียิปต์โบราณซึ่งใช้ในการถ่ายทอดทั้งภาษาเขียนและรูปภาพ อักษรอียิปต์โบราณเหล่านี้มักถูกแกะสลักเป็นหินหรือทาสีบนผนัง และใช้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและถ่ายทอดความเชื่อทางวัฒนธรรมและศาสนาที่สำคัญ

ยุคกรีกโบราณ
ศิลปะยังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับศาสนาและถูกใช้เพื่อพรรณนาเทพเจ้าและเทพธิดา เช่นเดียวกับบุคคลในตำนาน ศิลปะกรีกโดดเด่นด้วยความสมจริงและความใส่ใจในรายละเอียด ตลอดจนการใช้มุมมองและสัดส่วน ศิลปินชาวกรีกสร้างผลงานในสื่อต่างๆ รวมถึงประติมากรรม จิตรกรรม และเครื่องปั้นดินเผา และศิลปะของพวกเขามีอิทธิพลอย่างมากต่อศิลปะตะวันตกเป็นเวลาหลายศตวรรษต่อมา

ยุคโรมัน
ชาวโรมันยังผลิตงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งประติมากรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม ศิลปะโรมันได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศิลปะกรีก แต่ก็มีลักษณะเฉพาะด้วยการใช้ความสมจริงและการเน้นที่การวาดภาพบุคคล ศิลปินชาวโรมันสร้างผลงานที่แสดงภาพบุคคลสำคัญ เช่น จักรพรรดิและทหาร ตลอดจนฉากจากชีวิตประจำวันและตำนาน

ขณะที่ศิลปะมีวิวัฒนาการและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป มันก็มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาซึ่งเริ่มขึ้นในอิตาลีในศตวรรษที่ 14 เป็นช่วงเวลาแห่งนวัตกรรมทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากศิลปินเช่น Leonardo da Vinci, Michelangelo และ Raphael ได้สร้างผลงานศิลปะที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ ในช่วงเวลานี้ ศิลปะกลายเป็นเรื่องทางโลกและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น โดยศิลปินมุ่งเน้นไปที่ปัจเจกชนและประสบการณ์ของมนุษย์

ในยุคปัจจุบันนี้ ศิลปะยังคงเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์ โดยมีศิลปินทำงานในสื่อที่หลากหลายสไตล์ ตั้งแต่รูปแบบศิลปะร่วมสมัย เช่น สตรีทอาร์ต ดิจิทัลอาร์ต ไปจนถึงสื่อในแบบดั้งเดิม เช่น จิตรกรรมและประติมากรรม ศิลปะยังคงพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการและความปรารถนาที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม

สนใจเรียนวิชาการ ภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-9542244 หรือ 089-6792835
Line : @thailandcoursehub  

Class at home in Bangkok

บทความที่น่าสนใจ

Class at home in Bangkok

คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

Learning near me

Learning near me

Get in Touch

Learning near me