5 Hard Skills ทักษะเฉพาะทาง ที่เด็กรุ่นใหม่ควรมี

Hard Skills คือ ทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ สามารถเรียนรู้ได้จากในห้องเรียน สถาบันการศึกษา หรือเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง Hard Skills เป็นทักษะที่สามารถวัดผลได้ออกมาเป็นระดับต่างๆ เช่น เกรด หรือคะแนนสอบ มีใบรับรอง ใบปริญญาบัตร ที่ระบุความสามารถในด้านนั้นๆ มาดูกันว่ามีทักษะอะไรบ้าง ที่เด็กรุ่นใหม่ควรมีติดตัวไว้ 1) Foreign Languages Skills (ทักษะทางด้านภาษาต่างชาติ)ทักษะภาษาเป็นสิ่งสำคัญมาก คนที่สามารถพูดได้หลายภาษาจะทำให้มีโอกาสมากกว่าคนที่พูดได้แค่ไม่กี่ภาษา เป็นทักษะพื้นฐานที่ควรมีติดตัวไว้ เพราะจะทำให้โดดเด่นและเป็นที่น่าสนใจ ปัจจุบันมีงานหลายตำแหน่งที่ต้องการคนที่มีความแข็งแรงในทักษะทางด้านภาษามากขึ้น เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ 2) Writing Skills (ทักษะการเขียน)เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ทุกสายงานอาชีพมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อการสื่อสาร เป็นการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ผ่านตัวอักษร การพัฒนาทักษะการเขียนก็จะส่งผลดีต่อการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เพราะการเขียนจะช่วยให้เราเรียบเรียงและจัดระบบความคิดได้ดีขึ้น 3) Design Skills (ทักษะการออกแบบ)คือทักษะการวางแผนสร้างรูปแบบให้องค์ประกอบสัมพันธ์กับประโยชน์ในการใช้สอย เป็นการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้เกิดความลงตัว การออกแบบมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น กราฟิก ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบแอปพลิเคชัน ออกแบบงานโฆษณา หรือการออกแบบก่อสร้าง การเรียนรู้พื้นฐานการออกแบบไว้ ก็เป็นอีกทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลายเส้นทางในอนาคต 4) Data Analysis Skills …

5 Hard Skills ทักษะเฉพาะทาง ที่เด็กรุ่นใหม่ควรมี Read More »