5 อาชีพสายศิลป์ กำลังเป็นที่ต้องการ

"Imagination is important than knowledge จินตนาการสำคัญกว่าความรู้"
เรามาดูทางฝั่งของเด็กสายศิลป์กัน ว่ามีอาชีพอะไรที่น่าสนใจบ้าง

1) ศิลปินแก้สีภาพ (Colorist)
อาชีพนี้ทำหน้าที่ในการปรับแต่ง แก้ไขสีภาพในงานภาพยนตร์และโฆษณา เรื่องสีถือเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นตัวช่วยในการเล่าเรื่อง สีสามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึก ถ่ายทอดไปยังคนดู ตำแหน่งนี้นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องจิตวิทยาสี องค์ประกอบของแสง สี เงาแล้ว ควรต้องมีความรู้เรื่องกระบวนการผลิตสื่อได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

2) นักทำโมเดลอาหาร (Food Model Maker)
เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานโมเดลอาหารจากวัสดุต่างๆ ให้ออกมาเสมือนจริง ดูมีสีสันน่ารับประทาน ต้องอาศัยทักษะในด้านการออกแแบบด้านศิลปะ การแกะสลัก การขึ้นรูป ลงสี เคลือบเงา และต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประกอบด้วย เพราะวัสดุที่ใช้ในการขึ้นโมเดลส่วนใหญ่เป็นสารเคมี

3) นักสังคมวิทยา (Sociologist)
เป็นอาชีพที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ทั้งทางด้านกายภาพ ความคิดและอารมณ์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือดำเนินงานพัฒนาวิจัยเกี่ยวกับสังคมและชุมชน เป็นอาชีพที่สามารถร่วมงานได้ทั้งกับภาครัฐและเอกชน

4) นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer)
เป็นผู้สร้างสรรค์ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ตามรูปแบบของงานหรือโจทย์ที่ได้รับ โดยที่ต้องใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ การสำรวจหาแหล่งวัสดุ เรียนรู้ขั้นตอนกรรมวิธีการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้และเป็นที่ต้องการของตลาด

5) นักแปลภาษา (Translator)
ทำหน้าที่ในการแปลจากภาษาหนึ่งไปสู่ภาษาหนึ่ง รวบรวมคำศัพท์เฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับเอกสาร งานวิจัย งานเขียน สื่อบันเทิง อาชีพนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเชี่ยวชาญในด้านภาษานั้นๆ เป็นอย่างดี

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาชีพสายศิลป์ ที่มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และเป็นอาชีพที่มีความต้องการทางบุคลากรสูงมากในปัจจุบัน ถ้าใครสนใจและชอบอาชีพเกี่ยวกับสายศิลป์ ลองเริ่มจากการปูพื้นฐานทางด้านศิลปะ หรือ ด้านภาษา เอาไว้ ก็จะสามารถนำไปต่อยอด เรียนรู้และพัฒนาไปได้อีกหลากหลายอาชีพ

สนใจเรียนวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-9542244 หรือ 089-6792835
Line : @thailandcoursehub  

Class at home in Bangkok

บทความที่น่าสนใจ

Class at home in Bangkok

คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

Learning near me

Learning near me

Get in Touch

Learning near me