แบบทดสอบ นพลักษณ์ บุคลิกแบบเราเหมาะกับอาชีพอะไร?

ศาสตร์นพลักษณ์ หรือ Enneagram คือศาสตร์โบราณที่แบ่งลักษณะบุคลิกภาพของคน
ออกเป็น 9 แบบ โดยแต่ละแบบจะมี จุดแข็ง-จุดอ่อน แตกต่างกันไป
ทำให้เรารู้จักตัวเองและสามารถดูได้ว่าอาชีพไหนจะตอบโจทย์กับเรา

นพลักษณ์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่
กลุ่มแรก คือ เน้นการกระทำ ลงมือทำ ได้แก่ ลักษณ์ 1, 8, 9
กลุ่มสอง คือ เน้นเรื่องของอารมณ์ สัญชาตญาณ ความรู้สึก ได้แก่ ลักษณ์ 2, 3, 4
กลุ่มสาม คือ เน้นการใช้ความคิด วิเคราะห์ ตรรกะ ได้แก่ ลักษณ์ 5, 6, 7

ลิงก์สำหรับทำแบบทดสอบ: https://t.co/gqYbFenVsn

ลักษณ์ที่ 1 คนสมบูรณ์แบบ (Perfectionist)
อาชีพที่เหมาะสม: งานที่ต้องทำตามระเบียบแบบแผน บริหารจัดการให้ลงตัว เช่น ผู้บริหาร เลขานุการ วิศวกร นักบัญชี นักกฎหมาย นักวางแผน

ลักษณ์ที่ 2 ผู้ให้ (The Giver)
อาชีพที่เหมาะสม: งานที่ต้องอุทิศตนเพื่อสังคม ดูแล เอาใจใส่ และบริการผู้อื่น เช่น คุณครู แพทย์ พยาบาล พนักงานต้อนรับ อาสาสมัคร

ลักษณ์ที่ 3 ผู้ไขว่คว้าความสำเร็จ (The Performer)
อาชีพที่เหมาะสม: งานที่มีเป้าหมายและอุดมการณ์ที่ชัดเจน มีการแข่งขันและต่อสู้ ต้องได้รับการยอมรับและถูกชื่นชมจากผู้อื่น เช่น นักแสดง นักเขียน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ เจ้าของธุรกิจ Start up นักการเมือง

ลักษณ์ที่ 4 ศิลปิน (The Romantics)
อาชีพที่เหมาะสม: งานที่ใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล งานที่ได้โชว์ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เช่น ศิลปิน นักดนตรี นักออกแบบ นักจิตวิทยา ที่ปรึกษา

ลักษณ์ที่ 5 นักสำรวจ (The Observer)
อาชีพที่เหมาะสม: งานที่ต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ชอบศึกษาค้นคว้า สังเกต และวิเคราะห์ข้อมูล เช่น นักอวกาศ นักวิทยาศาสตร์ เภสัชกร โปรแกรมเมอร์ ช่างเทคนิค

ลักษณ์ที่ 6 นักปุจฉา (The Questioner)
อาชีพที่เหมาะสม: งานที่มีความมั่นคง ต้องคิดวิเคราะห์ วางแผนกับสิ่งต่างๆ รอบตัว เพื่อคอยช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่น เช่น นักวิเคราะห์ปัญหา นักสืบ นักธนาคาร ข้าราชการ

ลักษณ์ที่ 7 ผู้เสพสุข (The Epicture)
อาชีพที่เหมาะสม: งานที่ได้ออกไปผจญภัย ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ติดอยู่ในกรอบหรือทำอะไรเดิมๆ ซ้ำๆ เช่น ช่างภาพ ยูทูปเบอร์ นักรีวิว คอนเทนต์ครีเอเตอร์ นักบิน แอร์โฮสเตส

ลักษณ์ที่ 8 ผู้ปกป้อง (The Protector)
อาชีพที่เหมาะสม: งานที่มีความเป็นผู้นำ กล้าหาญ ตัดสินใจเด็ดขาด ต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ได้ดูแลปกป้องผู้อื่น เช่น ที่ปรึกษาด้านอาชีพ นักจิตวิทยาองค์กร นักการเมือง ผู้บริหาร นักจัดวางกลยุทธ์ นักการตลาด

ลักษณ์ที่ 9 ผู้รักสันติสุข (The Peacemaker)
อาชีพที่เหมาะสม: งานที่สร้างความสงบ ความลงตัว คลี่คลายความขัดแย้ง หรือเป็นตำแหน่งที่บริหารจัดการงานด้วยตัวคนเดียว เช่น ผู้ไกล่เกลี่ย นักเจรจา ครูแนะแนว นักการทูต

ใครลองทำแบบทดสอบแล้วได้ผลลัพธ์แบบไหนกันบ้าง ตรงกับลักษณะของตัวเองและอาชีพที่อยากทำหรือเปล่า มาแชร์กันได้เลยน้า

สนใจเรียนวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-9542244 หรือ 089-6792835
Line : @thailandcoursehub  

Class at home in Bangkok

บทความที่น่าสนใจ

Class at home in Bangkok

คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

Learning near me

Learning near me

Get in Touch

Learning near me